Jeg er, og har alltid vært, freelance og min egen herre og

manager.

Det aller viktigste for meg er å levere maksimal kvalitet

uansett situasjon og derfor er det avgjørende å ha den

direkte kontakten med oppdragsgiveren selv, så langt det lar

seg gjøre.

Typiske oppdrag jeg påtar meg:

Events av ulike slag

Begravelse

Bryllup og andre høytidelige seremonier

Solosang i fbm gudstjenester

Solistroller med ensembler, orkester, band og korps

Bursdager og feiringer

Jeg har lang erfaring med å jobbe med ulike typer musikere,

både profesjonelle og amatører, og jeg opplever stor glede

og verdi i samarbeid med engasjerte musikere.

Da blir det topp musikk!

Booking
© Roy Gundersen

Jeg er, og har alltid vært, freelance og min egen

herre og manager.

Det aller viktigste for meg er å levere maksimal

kvalitet uansett situasjon og derfor er det

avgjørende å ha den direkte kontakten med

oppdragsgiveren selv, så langt det lar seg gjøre.

Typiske oppdrag jeg påtar meg:

Events av ulike slag

Begravelse

Bryllup og andre høytidelige seremonier

Solosang i fbm gudstjenester

Solistroller med ensembler, orkester, band og

korps

Bursdager og feiringer

Jeg har lang erfaring med å jobbe med ulike typer

musikere, både profesjonelle og amatører, og jeg

opplever stor glede og verdi i samarbeid med

engasjerte musikere.

Da blir det topp musikk!