Om Sjelefred

Plata Sjelefred ble til i et tett og intuitivt samarbeid med min nære venn og musiker igjennom mange fruktbare år, Nils Einar Vinjor. Innspillingen fant sted i storstua på gården min, Østre Pavestad Gård, med mine forfedre og husets atmosfære som inspirasjon og ramme. Nils Einar og jeg hadde på forhånd snakket om hva vi ønsket å kommunisere igjennom plata, så ideer og arrangementer kom raskt til oss. Innspillingen ble en svært personlig prosess, hvor jeg fant tid og rom til emosjonell refleksjon rundt hva som er viktig i mitt eget liv her og nå og framover. Arbeidet med Sjelefred var starten på en ny og svært spennende fase i mitt liv!
Sjelefred
© Roy Gundersen

Om Sjelefred

Plata Sjelefred ble til i et tett og intuitivt samarbeid med min nære venn og musiker igjennom mange fruktbare år, Nils Einar Vinjor. Innspillingen fant sted i storstua på gården min, Østre Pavestad Gård, med mine forfedre og husets atmosfære som inspirasjon og ramme. Nils Einar og jeg hadde på forhånd snakket om hva vi ønsket å kommunisere igjennom plata, så ideer og arrangementer kom raskt til oss. Innspillingen ble en svært personlig prosess, hvor jeg fant tid og rom til emosjonell refleksjon rundt hva som er viktig i mitt eget liv her og nå og framover. Arbeidet med Sjelefred var starten på en ny og svært spennende fase i mitt liv!
Sjelefred